Víte, co všechno jakožto nájemci můžete změnit v bytě?
Bydlení

Víte, co všechno jakožto nájemci můžete změnit v bytě?

Být nájemcem v cizím bytě je sice někdy otrava, ale je to způsob, jak žít samostatně, než se bude investovat do vlastního příbytku. Každý si tímto projde, být nájemcem je opravdu jedna z možností, jak se osamostatnit a jak se odpoutat od rodičů, u nichž jsme až do své dospělosti žili. Pokud se zrovna stěhujete do podnájmu, možná se vám váš nový byt nelíbí tak, jak by měl, není tak uchvacující, chtěli byste ho trochu pozměnit. To samozřejmě je možné, ovšem ne všechno můžete změnit. Pojďme si proto říct, co všechno jakožto nájemci můžete změnit v bytě svého pronajímatele.

To, jak naše bydlení vypadá, je pro nás velmi důležité. Důvodem je to, že lidé chtějí žít v domácnosti, v níž se cítí dobře, pokud se něco nelíbí, pokud je něco proti srsti, nejraději by danou věc změnili, ale ne vždy se to může. V mnoha případech je nutný souhlas majitele bytu, který však může mít jeden jediný požadavek, a sice že na konci nájemní smlouvy musí být vše uvedeno do původního stavu. Většinou je mnoho věcí uvedeno ve smlouvě, na jiné se musíte zeptat či se musíte domluvit přímo s majiteli bytu, jestli smíte nebo nesmíte danou věc změnit.

Co všechno je změna?

Za změnu se považuje i pouhé přibití hřebíku do zdi. I tuto změnu je nutné zapravit, přes to nejede vlak. Stejně tak se obvykle po skončení nájmu musí znovu vymalovat, protože i zničení či pošpinění zdi lze za změnu považovat.

Za změnu lze tedy považovat všechno, dokonce i výměnu koberce. Obecně platí, že změny či jakékoli přestavby je nutné odsouhlasit pronajímatelem.

Pozor na změny bez souhlasu

Je nutné tedy každou nepatrnou věc s pronajímatelem probrat, pokud jste ji neprobrali už při podepisování smlouvy. V případě, že jste změny provedli bez souhlasu pronajímatele, můžete být požádáni o to, abyste všechno uvedli do původního stavu. Na druhou stranu je nutné říct, že v takovém případě nemáte nárok na náhradu případných nákladů, pokud navíc došlo ke snížení hodnoty bytu, můžete být požádáni o zaplacení rozdílu.