Darování peněz synovi má svá úskalí. Jak na to?
Bydlení

Darování peněz synovi má svá úskalí. Jak na to? 

Přemýšleli jste někdy nad tím, že byste darovali peníze synovi? Zejména pokud to má jít cestou oficiální, musíte se řídit legislativou, která se vztahuje na takzvanou darovací daň. Mluvíme o dani, která se hradí jak v případě, že budete synovi nebo kamarádovi či dceři darovat peníze, ale také pakliže jim budete přenechávat movitou či jinou nemovitou věc. Vždy se musí podepsat dokument nazvaný „darovací smlouva”, která musí být písemně sepsaná. 

Občanský zákoník hovoří jasně 

Darovací smlouva je uzavřena vždy a v každém případě, pakliže člověk něco zdarma daruje někomu jinému. Tak praví občanský zákoník, který má na tuto věc jasný pohled. Nejčastěji vzniká takzvaná darovací smlouva, která se vztahuje, jak již bylo zmíněno, na movité, ale také nemovité věci. Jinými slovy sem mohou spadat nejen peníze darované synovi, ale také nemovitosti, které dlouhodobě držíte ve svém majetku.  

Abyste se vyhnuli budoucím nepříjemnostem, je důležité, aby darovací smlouva obsahovala to, co obsahovat má. Konkrétně máme na mysli nejen nadpis „darovací smlouva”, ale také osobní údaje obou stran (čili obdarovaného a dárce), nesmí chybět ani věta: „Smluvní strany se shodly na následujícím,” a předmět smlouvy.  

Do darovací smlouvy dále patří také její účel, běžná závěrečná ustanovení nebo vlastnoruční podpisy, které půjdou ruku v ruce s datem a místem. 

Musíte odvádět daň? 

V souvislosti s darem se nabízí otázka, zdali se musí odvádět daň. Mluvíme však jen o několika případech, kdy se daň odvádí. Například do nutnosti hradit z darovaného daň nespadají částky menší patnácti tisíc korun. Pokud však budou částky nebo movité věci vyšší/dražší, daň se hradit musí. 

Darovací daň v každém případě vždy platí nabyvatel.