Umřel vám někdo blízký
Finance

Umřel vám někdo blízký? Prozradíme, na co máte nárok

Smrt blízkého člověka není nic, co bychom troubili do světa. Jedná se naopak o velice smutnou událost, kterou si nepřeje zažít každý. I když nás smrt blízkého člověka skolí po psychické stránce, je důležité se vzchopit a připravit zesnulému nebo zesnulé pohřeb, který by uctil jeho nebo případně její památku. Pohřeb ani následovná smuteční hostina není nic levného, proto je dobré vědět, na co mají pozůstalí po smrti blízké osoby nárok. Každý jistě přitaká tomu, že po smrti blízké osoby se může rodina dostat do vážných finančních problémů.

V případě nedávné smrti blízké osoby je možné požádat stát o podporu, na jakou máte ze zákona nárok. Málokterý zesnulý však ví, o co si může zažádat a kdy o co zažádat. S tím naštěstí poradíme, ať je o starost méně.

  • Pohřebné

Existuje takzvané pohřebné, které je ve výši pěti tisíc korun. Nárok má ze zákona ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči. V tomto případě není nutné, aby byli jakkoli příbuzní. Dokonce se nijak nezkoumá ani příjem rodiny, která pohřeb vypravila. Jedná se o jednorázovou dávku, o kterou je možné zažádat na úřadu práce nejpozději do jednoho roku od samotného pohřbu. Dokládá se zejména doklad o vypravení pohřbu s datem a také úmrtí list.

  • Vdovský důchod

Na takzvaný vdovský důchod má nárok pozůstalá manželka nebo případně pozůstalý manžel. Je však podmínkou, aby zesnulý pobíral starobní nebo invalidní důchod. Zpravidla se žádá na pracovišti okresní správy sociálního zabezpečení. Co se týče termínu, ten není přesně stanoven – limit je až pět let.

  • Sirotčí důchod

Existuje také takzvaný sirotčí důchod. Jedná se o dávku, která je určená nezaopatřeným dětem, kterým zemře rodič. Důchod se pobírá maximálně do šestadvaceti let a je možné o něj zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení. Zpravidla o důchod žádá zletilé dítě nebo zákonný zástupce u dítěte nezletilého.