Zajímavosti o oceli
Zajímavosti

Zajímavosti o oceli

Dnes se lidé zajímají o jedno velké téma, a sice o životní prostředí. Snaží se mu ulevovat po všech stránkách, snaží se třídit odpad a samozřejmě minimalizovat používání plastů, jelikož právě kvůli množství plastů v oceánech umírají mořští živočichové a právě plasty nás mohou v budoucnu dostat do záhuby. Životní prostředí a vše kolem něj je dnes opravdu jedno velké téma, které probíhá nejeden člověk a nejedno médium. Pokud bychom se měli přemístit třeba do strojírenství, nabízí se otázka, jestli lze i zdě něco třídit. Co třeba ocel? Lze ji třídit?

Ocel třídit opravdu lze, ale ne tak, jak si asi všichni myslí. Ocel se třídí do několika tříd, jen takto lze ocel rozlišovat. Ocel jako taková je hutní materiál, s nímž se ve strojírenství pracuje velmi hojně. Potvrdí to ostatně i společnost MSC MetPro, a. s., kde ocel prochází několika pracovními procesy. Například se zde ohraňuje materiál, taky dochází k pálení materiálu nebo mimo to i k rovnání materiálu. 

Seznamme se nyní s několika třídami oceli. 

Třída č. 19

Tou nejzajímavější třídou oceli je rozhodně třída 19, do které se řadí převážně oceli uhlíkové a slitinové. Oceli v této skupině jsou rychlořezné a určené pro slití. Rychlořezné oceli se velmi často využívají k výrobě třeba kotoučových nožů nebo také k výrobě soustružnických nožů. Také k výrobě pilových lisů. 

Třída č. 11

Existuje také třída číslo 11, kde najdeme několik různých druhů oceli. Většina z nich je dobře svařitelná. Oceli spadající do této třídy jsou zpravidla nejvíce využívány ve strojírenství, a to ke svařování. Z oceli spadající do této třídy se vyrábí například výpalky nebo hřídele či klíny, pera. 

Třída č. 17

Do třídy 17 spadá ocel žáruvzdorná, žáropevná a taky korozivzdorná. S touto ocelí se setkáme v každodenním životě, používá se totiž třeba k výrobě potrubí nebo chirurgických nástrojů.