Jak se vyhnout zbytečnému plýtvání vodou v domácnosti
Bydlení

Jak se vyhnout zbytečnému plýtvání vodou v domácnosti

Dnes plýtváme doslova vším. Plýtváme jídlem, plýtváme vodou. To má však šílený dopad nejen na naši peněženku, ale taky na naše okolí. I proto vznikly různé eko výzvy a zajímavé projekty, které se snaží zabraňovat nejen zbytečnému plýtvání, ale také se snaží zmírnit dopady našich činů na životní prostředí (máme na mysli konkrétně využívání plastů a jejich hromadění se v mořích a oceánech). V každém případě každý z nás může pro své okolí a pro životní prostředí něco udělat, například se můžeme snažit vyhnout se zbytečnému plýtvání vodou v domácnosti, což ocení i naše peněženka.

V případě, že patříte k lidem, kteří chtějí na vodě ušetřit, máme pro vás tipy, jak se vyhnout zbytečnému plýtvání vodou v domácnosti.

Kontrola je důležitá

Aby zbytečně neodtěkaly litry vody při zalévání zahrady nebo při koupání či umývání rukou, je třeba zkontrolovat všechny kohoutky doma i na zahradě. Zejména na těsnost se musí brát zřetel, i to může být důvodem, proč se voda vytrácí.

Stejně tak se vyplatí kontrolovat si účty za vodu, pokud je spotřeba velice vysoká, někde je chyba či problém, který je třeba napravit. S kontrolou spotřeby vody vám může pomoct vodoměr.

Poučte své děti

Děti si musí už v raném dětství uvědomit, že se s vodou neplýtvá. Proto je učte tomu, aby po každém umytí rukou vypnuly kohoutek, aby vypnuly kohoutek i ve chvíli, kdy si ruce zdlouhavě mydlí.

Bazén jako další přijímač vody

Když napouštíte bazén, kontrolujte to, jestli je už plný nebo nikoli. Jelikož se bazén napouští i dlouhé hodiny, je velmi pravděpodobné, že na vypnutí vody zapomeneme, tudíž voda začne v litrech přetékat.

Může se stát, že při suchém létu bude zakázáno využívat vodu pro zahradní bazény. Respektujte toto rozhodnutí a nenapouštějte si sobecky bazén. Rozhodnutí nepadlo bezdůvodně.