smrti blízkého člověka
Finance

Otázky a odpovědi týkající se nároků při smrti blízkého člověka

Když zemře někdo blízký, je to obrovská tragédie, která se nám zapíše do života. Nejhorší je smrt blízké osoby, rodinného příslušníka. Takové osobě musíme vystrojit krásný pohřeb a uspořádat smuteční hostinu, jelikož zesnulý si takovou pompu rozhodně zasloužil. Tím se s ním zároveň rozloučíme. Poté přichází ta nemilá část, a sice musíme se naučit žít jen z jednoho platu, musíme se uskromnit. Pro mnohé pozůstalé je to něco neuvěřitelného a právě jim mohou výrazně pomoct dávky od státu, na které mají nárok. Jen málokdo však ví, na co má nárok.

Ze zákona mají pozůstalí nárok na mnoho příspěvků. Nárok mají na vdovský důchod, sirotčí důchod či na příspěvek na pohřeb ve výši pěti tisíc korun. To však není to jediné, na co máme nárok v případě, že nám umře blízká osoba.

Rozhodli jsme se vypsat nejčastější otázky, které se týkají smrti blízké osoby a toho, na co máme a nemáme nárok. Zároveň přinášíme odpovědi, které mohou život po smrti blízké osoby život výrazně ulehčit.

Babička a dědeček si vzali po smrti dětí vnuky do péče. Na co mají nárok?

Pokud se stane, že rodiče přežijí své děti a že převezmou vnuky do své péče, mají nárok na mnoho příspěvků od státu. Jelikož se stávají pěstouny, mají nárok například na příspěvek při převzetí dítěte nebo případně mohou dostat i příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Dítě jako takové může až do svých šestadvaceti let čerpat takzvaný sirotčí důchod.

Partneři mají dítě, jeden z nich umře. Jak je to se vdovským důchodem?

Nejvíce otázek se točí kolem vdovského důchodu a partnerů, kteří však nežijí v manželství. I když jejich partnerství trvá dlouho, i když mají děti a i když se jeden z partnerů po smrti druhého stará o všechny děti, co mají, nevzniká nárok na vdovský důchod. Ten vzniká jen v případě, že byli lidé manželé a že zesnulý pobíral starobní nebo invalidní důchod.