Co je to demoliční výměr?
Finance

Co je to demoliční výměr?

Demolice znamená odstranění budovy celkově, buď mechanicky (s pomocí velkých strojů) nebo postupným rozebíráním. Nemůžete ji provádět jen tak. Pokud by stavba objektu, který chcete zbořit (velký plot, garáž, dům) vyžadovala stavební povolení, ani při jejím bourání se neobejdete bez potřebných povolení. Jestliže se někdo pokusí toto obejít a odstraní stavbu bez získání souhlasu stavebního úřadu, hrozí mu pokuta do výše až dvě stě tisíc korun. 

Demoliční výměr

Tento dokument vydává stavební úřad. Pokud jej máte, může si být každý jistý, že demolice je prováděna v souladu se zákonem. Tento dokument potřebujete pro smazání budovy z katastru nemovitostí. Základním smyslem tohoto dokumentu je to, že stavební úřad schválil vaši demolici a vy ji můžete provést.

Pasport objektu

K celkovému odstranění stavby ale demoliční výměr nestačí. Bude zapotřebí také tzv. pasport objektu, jehož součástí je projekt o postupu bouracích prací, předpokládané množství odpadu a jeho specifikace a další náležitosti. Díky tomu se může demolice značně prodražit. 

Stavební suť

Spousta lidí také nepočítá s náklady, které vznikají po samotné demolici. A to je odklízení suti. Pokud je množství odpadu do jednoho kubíku, přijímají odpad sběrné dvory obvykle bez poplatků. Pokud si na demolici najmete společnost, pak se o odvoz odpadu postará většinou sama. Nebezpečný odpad (například azbest) si vezme na starost specializovaná společnost. Pokud nevlastníte dostatečně velké auto pro odvoz suti, může se vám demolice o tuto položku nemálo prodražit.

Kdy není potřeba nic hlásit

Jestliže ani stavba budovy nevyžadovala stavební povolení, nebudete potřebovat hlásit demolici ani nyní. Jiná situace ovšem nastává, když byla stavba postavena bez povolení, i když na základě zákona ho mít měla. V takovém případě je správný postup takový, že takovou „černou“ stavbu musíte nejprve zlegalizovat. To znamená nechat ji zakreslit a získat k ní potřebnou dokumentaci. Teprve poté můžete žádat o její demolici. A to může celý projekt demolice nepěkně prodloužit.