vdovském důchodu
Finance

Co je třeba vědět o vdovském důchodu aneb když zemře partner/ka

Když umře někdo blízký, je to strašné a velice bolestné. O to horší to je, když zemře partnerka nebo partner. Pokud jste manželé už dlouhá léta, o to bolestnější pohřeb je. V případě smrti takto blízkého člověka se však musíte vzchopit a vystavit pohřeb společně se smuteční hostinou, čímž se s blízkou milovanou osobou rozloučíte. Následují sice dlouhé a smutné měsíce, zpestřit je však mohou dávky od státu, které pozůstalým náleží. Málokdo však ví, na co má v případě smrti nárok a na co nikoli. Mezi hlavní podpory státu patří takzvaný vdovský důchod. Otázkou je, kdy o něj zažádat, kdo má na něj nárok nebo co je třeba k tomu, aby nám mohl být vystaven?

Kdo má nárok na vdovský důchod?

Vdovský důchod je jednou z forem dávek od státu, na kterou máme právo. Právo má na tuto podporu pozůstalá manželka nebo případně pozůstalý manžel, nezáleží na pohlaví. U této podpory státu je však podmínkou, aby zesnulý manžel v minulosti pobíral starobní nebo případně invalidní důchod. Pokud však měl odpracovanou potřebnou dobu, ale zatím důchod nepobíral, i v tomto případě to platí. Pokud zesnulý zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání, také na pozůstalého partnera spadá nárok na vdovský důchod.

Kde se o vdovský důchod žádá?

Co se týče konkrétní žádosti o vdovský důchod, o důchod je třeba zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení, a to na pobočce, která náleží k místu bydliště.

Do kdy je možné o vdovský důchod zažádat?

Co se týče termínu, do něhož je možné o vdovský důchod zažádat, ten není přímo vymezen. Úřad je schopný vyplatit důchod i zpětně, limit je stanoven na pět let. Nemusíte tedy na správu sociálního zabezpečení utíkat hned, co blízký zemře, je čas na uklidnění a následné vyřízení.

Jak dlouho je důchod vyplácen?

Nárok není jednorázová, důchod je vyplácen jeden dlouhý rok od úmrtí. Lhůta nároku může být dokonce prodloužena, a to v případě, že pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě, že pečuje o rodiče nebo případně o tchána či tchýni nebo že je sám invalidní ve III.stupni.