Sleva na manželku 2023: jak vysoká letos je?
Finance

Sleva na manželku 2023: jak vysoká letos je? 

Na začátku každého roku se ptáme, zdali nemůžeme při podávání daňového přiznání přijít na něco, co by snížilo základ daně a tím pádem snížilo také nutnou uhrazenou daň. Ve skutečnosti je hned několik možností, jak toho dosáhnout. Pokud opomineme slevy na poplatníka a slevy na děti, uplatnit můžeme také slevu na manželku. Ta se stejně jako mnohé jiné slevy výrazně liší rok co rok a také se mění i podmínky pro její získání.  

Jak vysoká je sleva na manželku v roce 2023? 

V současné době je sleva na manželku stanovená na 24 840 korun za rok. Pakliže má manželka nebo manžel průkaz ZTP/P, je sleva daleko vyšší, konkrétně 49 680 korun. Aby však mohla být tato částka vyplacená, respektive aby o ni mohl být snížen základ na daních, musí být partneři nejen sezdaní, ale také musí mít konkrétní příjmy do limitu, konkrétně musí mít druhá polovička roční příjmy nižší než 68 tisíc korun. 

Musíte doložit mnoho dokladů 

Samozřejmě sleva na manžela nebo manželku nespadá do klína každému, musíte si pro ni jít. Konkrétně musíte mít rovnou několik dokladů, a to například čestné prohlášení a kopii dokladu totožnosti.  

Není třeba, aby se dokládali příjmy, existuje čestné prohlášení, které potvrzení o příjmech nahrazuje. Jestliže však budete požadovat slevu na manžela nebo manželku, jež drží průkaz ZTP/P, budete muset odložit i kopii tohoto průkazu. 

Někdy daňový bonus u slevy na manželku nevzniká 

Pakliže poskytnutá sleva snižuje vypočtenou daň z příjmů maximálně do nuly, stát tento daňový bonus nevyplatí, jako je tomu zvykem u daňového zvýhodnění na děti.  

Naopak pokud jste byli sezdaní kdykoliv během roku, i tak můžete tuto slevu uplatnit. Jen bude výrazně nižší, jelikož se rozpočítá do jednotlivých měsíců.